Brief bestuur Woord en Wereld

Geachte broeder/zuster,

 

Zoals bekend heeft de GKv-synode besloten alle ambten ook voor vrouwen open te stellen. Als bestuur van de Stichting Woord & Wereld en als redactie van het blad Nader Bekeken hebben wij ons in een gezamenlijke vergadering hierop beraden. Wij vragen ons ernstig af of dit besluit niet met het Woord van God als geheel in strijd komt. Ook vragen wij ons af of dit besluit slechts een symptoom is van een nog dieper liggend vraagstuk. Verder beraden we ons als bestuur en redactie ook op wat in deze situatie kerkelijk wijs is.

De synode heeft helaas ook besloten dat plaatselijke gemeenten dit besluit meteen mogen uitvoeren. Dat levert zeer onwenselijke gevolgen op voor gemeenten afzonderlijk en het kerkverband als geheel.

Wij vrezen dat dit gemeenteleden ertoe kan brengen om verontrusting en bezwaar om te zetten in de daad van vertrek. We zoeken daarom verbinding met bezwaarden en verontrusten om in deze situatie zo mogelijk gezamenlijk op te trekken.

We wensen allen geduld en wijsheid toe, en dringen aan op ruimte om ons te bezinnen op kerkelijk handelen. Het is voor ons een zaak van voortdurend gebed om wijsheid.

De definitieve versie van de besluitteksten met de gronden was nog niet beschikbaar en de tijd na het synodebesluit was te kort om al in het juli/augustusnummer van Nader Bekeken dieper op de diverse aspecten in te gaan. Vanaf het septembernummer hopen we daarmee te beginnen.

 

28 juni 2017,

Bestuur Stichting Woord & Wereld                                               Redactie Nader Bekeken

Herman Driessen, voorzitter                                                          Pieter Boonstra, hoofdredacteur