Cahiers

Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsprijzen
Abonnementsvoorwaarden

Proefabonnementen
Proef- en kennismakingsabonnementen worden niet automatisch verlengd en stoppen na het aantal aangegeven nummers. U ontvangt wel een aanbieding voor een nieuw abonnement aan het einde van uw proefperiode.

Cadeauabonnementen
Cadeauabonnementen stoppen automatisch na het ontvangen van het aantal aangegeven nummers. De ontvanger ontvangt een aanbieding voor een nieuw abonnement aan het einde van het cadeauabonnement.

De eerste abonnementsperiode
De eerste abonnementsperiode gaat u aan voor bepaalde tijd en kunt u ook niet tussentijds beƫindigen. Indien u het abonnement aan het einde van deze periode wilt beƫindigen, dan dienen wij uiterlijk 4 weken voor het einde van de abonnementsperiode uw opzegging in ons bezit te hebben.

Abonnementen na de eerste abonnementsperiode
Abonnementen worden na de eerste abonnementsperiode omgezet naar een jaarabonnement welke telkens voor een jaar wordt gefactureerd, tenzij u tenminste 4 weken voor het eindigen van de geldende abonnementsperiode heeft opgezegd. Na de omzetting geldt een opzegtermijn van 4 weken.

Wijzigen abonnement
Wijzigen van een combi-abonnement in een enkel abonnement geeft u door via het contactformulier.

Opzeggen
De opzegtermijn vindt u in de voorwaarden hierboven. Als opzegdatum geldt de datum waarop uw opzegging door S.P.Abonneeservice is ontvangen. Indien u hierom verzoekt, ontvangt u een bevestiging van uw opzegging met daarin de definitieve einddatum van uw abonnement.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen gelden zolang ze op deze pagina vermeld staan. Voor aanbiedingen met een welkomstgeschenk geldt zolang de voorraad strekt. Ziet u een eerdere aanbieding niet meer op deze pagina staan, dan is deze helaas niet meer geldig.

Zoeken

Cahier 121

Binnenkort verschijnt:
Cahier nr. 121
Barmhartig als de Vader
Gert Meijer


 

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens