Cahiers

Nietzsche in Nederland

Cahier 5

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 1987
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460046

* UITVERKOCHT *

 

Nietzsche in Nederland

Zijn de lezers van sommige boeken van, bij voorbeeld, Maarten 't Hart zich er wel van bewust, dat zij een boek in handen hebben dat doortrokken is van het "nihilisme"? Weten jongelui, die in hun literatuurlijst voor school H. Marsman of Menno ter Braak hebben opgenomen, dat ook zij een flinke dosis invloed van Friedrich Nietzsche, de prins van het nihilisme, ondergaan?

Prof. Kamphuis signaleert bij de drie genoemde auteurs deze invloed, die levensgevaarlijk voor het geloofsleven moet worden genoemd. De auteur constateert dat de wijsgerige achtergrond, van waaruit deze en andere schrijvers schrijven, maar zelden naar voren komt in besprekingen van hun werk.
Kort maar indringend beschrijft prof. Kamphuis de denkbeelden en de trieste levensgang van Friedrich Nietzsche, wiens invloed ook vandaag nadrukkelijk aanwezig is, maar zo slecht onderkend wordt

J. Kamphuis (1921) is emeritus-hoogleraar van de Theologische Hogeschool te kampen. Na tien jaar als dienaar des Woords de kerken van Ferwerd-Hallum, Bunschoten-Spakenburg en Rotterdam-Delfshaven te hebben gediend, werd hij in 1959 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. In 1979 werd de katheder van deze vakken verwisseld door die van dogmatiek en symboliek.
Prof. Kamphuis publiceerde veel in zijn leven. Een volledige opsomming zou enkele bladzijden vergen. Een tot april 1983 bijgewerkte lijst is te vinden in de bundel "Bezield Verband" (uitg. v.d. Berg, Kampen 1984), die hem werd aangeboden bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Enkele publicaties vermelden we hier:

  • Uitzicht uit het dode dal (de Vuurbaak, 1975), een bundel meditaties.
  • Signalen uit de kerkgeschiedenis (de Vuurbaak, 1975), over de toekomst van de canon.
  • Tolken van hun tijd (de Vuurbaak, 1978), essays over Achterberg, Marsman, Vestdijk en Leopold.
  • Een eeuwig verbond (Vijlbrief, 1984), uit zijn "dogmatiek-periode".

Zoeken

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff


 

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.

 

De Bijbel of een biertje

De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER