Cahiers

Leven met God

Cahier 67

Auteur: R.Th. Pos
Jaar: 2005
Aantal blz.: 116
ISBN nr: 9050460666
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

'Neem eens rust om bij God te zijn.' Waarom lukt dat zo moeilijk, vraagt ds. Pos zich af. Als je weifelt en twijfelt, wil je dolgraag zelf een oplossing zoeken en die dan natuurlijk ook vinden.
Welke barrière ligt er toch om met de Vader te spreken en bij Hem rust te vinden? Is dat negatieve spiritualiteit of gewoon gebrek aan spiritualiteit? 

Ds. Pos vult het persoonlijk in: het zit me dwars hoe gemakkelijk ik selecteer waar ik wel en waar ik niet mee naar de Here ga. Want zo ben ik het uiteindelijk toch zelf, die uitmaakt welke nood mij mag leren bidden! Hoe gemakkelijk ontstaan er toch gebieden in je leven, waar je de Here misschien niet eens zozeer bewust buiten wilt laten, maar waar Hij gewoon weinig te zeggen heeft. Het zijn gebieden waar je zo je eigen regels hebt. En dat hoeven helemaal niet altijd slechte regels te zijn. Ze zijn alleen gebaseerd op eigen overwegingen en niet zozeer ingegeven door een intensieve omgang met de Here. Maar daarnaast zijn er ook plekken waar we de Here bewust de toegang ontzeggen.

De Bijbel wijst ons de weg voor het dagelijks leven. Paulus zegt in 1 Korintiërs 8:3: '… maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend.' Door God gekend worden. Daarover gaat het cahier. Spiritualiteit. Een levende omgang met God. En met de Here Jezus. Door hun Geest.

Het cahier bevat twee delen.
Het eerste deel handelt over het spirituele leven en het tweede deel over een leven van toewijding. Het eerste deel gaat onder meer over de betekenis van spiritualiteit in de Bijbel, de vraag waarom spiritualiteit in onze tijd weer zoveel aandacht krijgt en de praktijk van het spirituele leven. In het deel over de toewijding komt onder meer aan de orde hoe je luisterend kunt leven, hoe je biddend kunt leven, wat een zingend leven is en wat een leven in gemeenschap van de kerk is.

Dit cahier van ds. Pos zet aan tot een levende omgang met God. Dat is niet eenvoudig, en gelukkig hoeven we ook niet alles zelf op te lossen. God vraagt wel van ons dat we ons van harte bekeren en vol overgave ons leven aan de Here geven. Vanuit die levenshouding kunnen we meebouwen aan een levende kerk, die ook in de toekomst voor onze kinderen ontmoetingsplaats mag zijn met God!

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff