Cahiers

Start met de schrift

Cahier 68

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 2006
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460658
Prijs: € 11,- 

Meditaties voor en over het kerkelijk leven

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Een boekje voor hen die graag meedenken en meewerken in de kerk. En voor ambtsdragers die graag een handreiking willen voor het spreken over allerlei zaken waarmee ze te maken krijgen in hun werk.
Aan de hand van tal van bijbelgedeelten passeren heel wat facetten van het kerkelijk leven de revue, zoals:

 • in welke gezindheid bouw je aan de kerk
 • hoe werkt de Geest van God onder ons en hoe worden wij met Hem vervuld
 • hoe ga je om met onderlinge verschillen
 • waar vind je rust als je onrecht is aangedaan in de kerk
 • wat is de taak van de kerk in de wereld van vandaag
 • is liturgie eigenlijk wel zo belangrijk
 • welke waarde en betekenis hebben afspraken in de kerk
 • wat is de positie van de kinderen in Gods koninkrijk
 • hoe oordelen we over leden van andere kerken
 • wat is onze eigen taak als het om kerkelijke eenheid gaat
 • waar is binding aan de leer voor nodig.

De schrijver was voorzitter van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 2005 in Amersfoort-Centrum werd gehouden. Hij opende elke vergaderweek met een korte bijbelstudie over een bepaald facet van het kerkelijk leven. In dit boekje zijn die overdenkingen gebundeld. Het boekje geeft een indruk van de manier waarop de synode haar werk deed. En de auteur hoopt dat het ook een bijdrage levert aan het onderlinge gesprek en de zo gewenste samenbinding in de kerken.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff