Cahiers

Liever vijf woorden met mijn verstand

Cahier 70

Auteur: Ds. W. Wierenga
Jaar: 2006
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460674

 

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Een pastorale handreiking over gaven van de Geest

Veel gereformeerde broeders en zusters worden in verwarring gebracht door allerlei charismatische invloeden die als een vloedgolf de kerken overspoelen. Jonge mensen missen goede voorlichting en niet alle predikanten stellen zich afwijzend op. Vooral met het oog op hen allen is dit boekje geschreven.

Aan de orde komen vragen als:
Hoe spreekt de Schrift over gaven als tongentaal, genezing, demonenuitdrijving en profetie?
Komen die opvallende Geestesgaven nog voor in onze tijd?
Wat is de betekenis van de streeptheologie?
Kun je wel spreken van de charismatische beweging?
Waarom stappen gereformeerden over naar baptistische of evangelische gemeenten?
Wat is NewWine voor een beweging? Hoe denken zij onderwijs te geven in de kerken?

Van charismatici valt ook wel te leren. Dit boek is zeker geen veroordeling van alles wat de charismatische beweging leert en doet. Maar de vinger wordt wel gelegd bij zaken als gebedsministry, zoals die wordt gepraktiseerd door NewWine-Nederland. De gebeurtenissen in de fictieve gemeente Hoopvol worden als voorbeeld genomen en zijn heel herkenbaar.

Een drietal bijlagen vormt een belangrijk onderdeel van het boek. Ze gaan o.a. over de persoon van de heilige Geest en over de vraag of evangelischen de Bijbel anders lezen dan gereformeerden.

Ds. W. Wierenga is emeritus predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) van Helpman en woont te Midlaren.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff