Cahiers

Zondaars en bedelaars

Cahier 95

Auteurs: Hans Maris
Jaar: 2013
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9789081686877

Bestel  hier

 

Over de kerk, de gemeenteleden en de verkondiging van het Woord

Wat heb je er eigenlijk aan om gedoopt te zijn? Maakt dat jou beter dan iemand die niet gedoopt is? Minder zondig bijvoorbeeld?
En ben je dan soms al half (of nog verder) onderweg naar de hemel? Betekent gedoopt zijn dat je vanbinnen al een nieuwe mens geworden bent – opnieuw geboren dus?
En als het gaat over het verbond van God met mensen, omdat de doop daar een teken van is – wat is dat dan? Dat je eeuwige toekomst al definitief veilig gesteld is? Of anders?

In de kerk komen verbond en doop regelmatig ter sprake. Kunnen die woorden voor de een iets anders betekenen dan voor de ander? Helaas, juist om deze bijbelse begrippen is er heel wat twist en onbegrip gegroeid onder christenen, en is een nogal moeizame discussie tussen kerken ontstaan.

In dit boek komen deze zaken aan de orde. Er wordt iets uitgelegd van de historische achtergrond van zulke kerkelijke begrippen. Dat gebeurt al luisterend naar de Bijbel.
Er zit een appel in om jezelf af te vragen of je een nieuwe mens bent of niet, en hoe dat merkbaar is in ons leven. Het gaat dan over zonde, genade, het verbond, en over preken en gemeente zijn.
Het moet dus ook wel over onszelf gaan.

Dr. Hans W. Maris (1941) is emeritus hoogleraar van de Theologische Universiteit in Apeldoorn, waar hij de dogmatische vakken doceerde. Hij nam vele jaren deel aan de gesprekken tussen kerken van gereformeerde belijdenis over het waarom van verdeeldheid en de mogelijkheid van (meer) eenheid. Dat alles in de overtuiging dat de kerk niet van ons is.

 

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff