Cahiers

Woordwaarde


Cahier 125

Auteur: Egbert Brink en Rob van Houwelingen
Jaar: 2020
Aantal blz.:
ISBN nr:

Bestel  hier

 

 

Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken

Sinds eind 2010 kent het maandblad Nader Bekeken een vaste rubriek: Woordwaarde. Daarin belichten verschillende auteurs een speciaal bijbelgedeelte: een lastige tekst waarover vaak vragen gesteld worden of een tekst die zo bekend is dat de betekenis vervaagt. Zij laten vanuit zulke teksten zien hoe waardevol Gods Woord is, ook voor de hedendaagse lezer. 

De naam van de rubriek verwijst naar het bekende spel Scrabble, tegenwoordig populair als app onder de naam Wordfeud, waarbij met losse letters woorden gevormd moeten worden. Om het aantal punten te berekenen, wordt eerst de ‘letterwaarde’ en vervolgens de ‘woordwaarde’ bepaald. Zo krijgt ook het Woord met een hoofdletter meerwaarde door heldere uitleg en concrete toepassing.

Egbert Brink en Rob van Houwelingen hebben vanaf het begin hun bijdragen geleverd, waarvan er in dit cahier 22 gebundeld zijn. Oude en Nieuwe Testament zijn evenredig vertegenwoordigd. Daarmee bieden zij een dwarsdoorsnede door de Bijbel, van Genesis tot Openbaring, met bijvoorbeeld aandacht voor het geloof van Job, het gebed van Jabes, de barmhartige Samaritaan, het drievoudige snoer, de liefde als persoon en Maria Magdalena als ooggetuige van de opstanding.
Dit boek biedt niet alleen verrassende inzichten maar ook verdieping bij het lezen van de Bijbel. De lezers zullen zodoende Gods Woord op waarde leren schatten.
Elk hoofdstuk is in deze bundeling voorzien van verwerkingsvragen, zodat het boek geschikt is voor zowel persoonlijke bijbelstudie als gebruik in gesprekskringen.

Egbert Brink is, naast zijn werk als gemeentepredikant in Waddinxveen, als universitair docent Oude Testament en Pastorale Theologie verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen.
Rob van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen

 
 

Zoeken

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)


 

Cahier 123

Verschenen:
Cahier nr. 123, Hoe lezen we de Bijbel? Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord
Dr. Pieter Boonstra


 

Cahier 122

Verschenen:
Cahier nr. 122, Met de Heer begraven en weer opgestaan! Wat het betekent om je kind te laten dopen
Dick Dreschler


 

Cahier 121

Verschenen:
Cahier nr. 121
Barmhartig als de Vader
Gert Meijer


 

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks