Cahiers

In het concentratiekamp


Cahier 124

Auteur: Ds. J. van Raalte
(ed. dr. Harm Veldman)
Jaar: 2020
Aantal blz.: 136
ISBN nr: 9789491943263

Bestel  hier / verschenen

 

 

In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

Bij de herdenking van 75 jaar bevrijding past een uitgave als deze, een heruitgave uit 1945. Ds. J. van Raalte schreef kort na de bevrijding (hij was toen 50 jaar) zijn relaas over de concentratiekampen Buchenwald en Dachau. Het werd een egodocument over alle vijf jaren waarin de nazi’s hem zijn vrijheid hadden afgenomen. Hij keek uit naar de bevrijding en overleefde die periode!

Tegelijk vertoont dit boek ook een vrij zakelijk karakter: bijna nergens staat de schrijver als gevangene zelf op de voorgrond. Hij laat zien hoe het nationaalsocialisme als duivels systeem werkte, met name in de concentratiekampen. Door zijn bescheiden opstelling toont Van Raalte hoe hij in alle ellende die hem overkwam, zijn leven veilig wist in de handen van zijn hemelse Vader. God was er al die jaren in al die ellende bij, ook al had men daar soms zijn twijfels over. Hierdoor is het boek een geloofsgetuigenis ‘vanuit de diepte’.

Ds. Van Raalte (1894-1982) was sinds 1925 gereformeerd predikant, eerst in Nederland, daarna in het Duitse Laar (Graafschap Bentheim). Daar had hij het nationaalsocialisme leren kennen als een ernstige bedreiging voor een samenleving waarin men in vrijheid het christelijk geloof beleed en beleefde. Hij publiceerde erover en liet ook in prediking en pastoraat zijn waarschuwende stem horen. Reden voor de nazi’s om hem te arresteren.

Dr. Harm Veldman, kerkhistoricus en publicist, is eindredacteur van dit boek, waarvoor hij ook een beknopte biografie van ds. J. van Raalte heeft samengesteld.

Zoeken

Cahier 125

Verschijnt binnenkort:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)


 

Cahier 123

Verschenen:
Cahier nr. 123, Hoe lezen we de Bijbel? Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord
Dr. Pieter Boonstra


 

Cahier 122

Verschenen:
Cahier nr. 122, Met de Heer begraven en weer opgestaan! Wat het betekent om je kind te laten dopen
Dick Dreschler


 

Cahier 121

Verschenen:
Cahier nr. 121
Barmhartig als de Vader
Gert Meijer


 

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks