Cahiers

Barmhartig als de Vader


Cahier 121

Auteur: Gert Meijer
Jaar: 2019
Aantal blz.: 78
ISBN nr:

Bestel  hier

 

 

Barmhartig als de Vader

Het lijkt alsof je zomaar een boekje in handen hebt.
Maar wat zou het mooi zijn als je via dit cahier mag ontdekken dat het Jezus zélf is die je roept om barmhartig te zijn.

‘Wat je doet aan anderen, doe je aan Mij.’
Dat zegt Hij. Dat woord van Hem klinkt in mijn leefwereld.
Wat een appel op mijn hart!
Wat een appel op mijn handen!

Ik moet dus wat doen.
Wíl ik dat wel?
Kán ik dat, zonder doenerig te zijn?

Alles is genade, zeker. Maar vanuit Gods genade gebeurt er veel barmhartigs onder mensen. Graag wil ik je proberen te helpen barmhartig te zijn als de Vader, zoals Jezus je daartoe oproept. We nemen eerst de nodige aanloop. Dat is ongeveer de eerste helft van dit oefenboekje in het luisteren naar Jezus. Daarna komen we uit bij de zeven werken van barmhartigheid.

Steeds wordt een hoofdstuk afgerond met de logische vraag: En nu…? Superpraktisch.

Het is mijn gebed dat je met Jezus in gesprek bent als je dit leest. Dat je zijn stem herkent in de woorden. Dat je via deze weergave van bijbelse lijnen Jezus voor ogen krijgt. En dat je dan barmhartigheid doet. Mag ik je vragen de tijd te nemen voor deze oefening in het volgen van je Heer?

Ds. Gert Meijer is predikant te Zuidlaren.

 

Zoeken

Cahier 125

Verschijnt binnenkort:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)


 

Cahier 123

Verschenen:
Cahier nr. 123, Hoe lezen we de Bijbel? Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord
Dr. Pieter Boonstra


 

Cahier 122

Verschenen:
Cahier nr. 122, Met de Heer begraven en weer opgestaan! Wat het betekent om je kind te laten dopen
Dick Dreschler


 

Cahier 121

Verschenen:
Cahier nr. 121
Barmhartig als de Vader
Gert Meijer


 

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks