Cahiers

Wees nog wijzer

Cahier 112

Auteurs: drs. Hans de Wolf
Jaar: 2017
Aantal blz.: 
ISBN nr: 9789491943140

Bestel  hier

 

Wees nog wijzer
 

Nieuwe schriftstudies over Spreuken

Je hoort nog wel eens dat er niet vaak over Spreuken gepreekt wordt. Misschien vinden predikanten een spreuk niet direct een onderwerp voor een preek. Maar ook op een vereniging of een bijbelstudiegroep zul je op het rooster niet zo gauw een serie over het boek Spreuken aantreffen. Hoe komt dat? Het zou kunnen dat die stof velen niet zo aanspreekt. Het kan ook zijn dat er te weinig studiemateriaal is om dit boek op het rooster te zetten. In ieder geval is in die leemte met dit nieuwe studieboek over Spreuken enigszins voorzien. En in 2013 verscheen ook al een eerste bundel over dit bijbelboek van dezelfde schrijver. Er is nu dus actueel materiaal om mee aan de gang te gaan.

In dit nieuwe bijbelstudieboek worden vijftien spreuken uitgebreid behandeld. Er wordt gekeken wat er precies staat en hoe de betreffende spreuk in verschillende vertalingen is weergegeven. Vervolgens wordt nagegaan wat de betekenis en bedoeling van de spreuk was in de tijd dat die vorm kreeg. Dan gaat het vooral over de tijd van het Oude Testament. Maar ook het Nieuwe Testament komt aan de orde, want de schrijver gaat ook na wat de spreuk in die tijd betekende en wat hij ons nu vandaag nog te zeggen heeft. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen, waarbij gedacht wordt aan bespreking op een bijbelstudiegroep. De hoofdstukken zijn trouwens ook goed te gebruiken voor persoonlijke schriftstudie. Het is dus een boek voor thuis en voor de groep.

Spreuken is bij uitstek het boek van de wijsheid. In het complexe leven van tegenwoordig hebben wij vaak wijsheid nodig, maar wij hebben daar ook vaak gebrek aan. Dit studieboek kan erbij helpen om mensen van de eenentwintigste eeuw tot wijze mensen te maken. En dat geldt niet alleen voor jonge mensen die nog aan het begin van hun leven staan, maar ook voor mensen van een gevorderde leeftijd, die het meeste van hun leven al achter de rug hebben.

Drs. Joh. de Wolf te Amersfoort is emeritus predikant.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff