Cahiers

Cyprianus van Carthago

Cahier 101

Auteur: Dr. Harm Veldman
Jaar: 2014
Aantal blz.: 71
ISBN nr: 9789491943034

Bestel  hier

 

Cyprianus van Carthago

Met de hier gegeven beschrijving van het leven en werk van Cyprianus bevinden we ons in de tijd van de grote christenvervolgingen in het Romeinse Rijk. Deze bijzondere voorganger is één keer ontkomen aan de vervolging, de tweede keer werd hij alsnog gevangengezet. En op 14 september 258 is hij omgebracht voor de ogen van veel van zijn gemeenteleden.

Cyprianus was bisschop in de Noord-Afrikaanse stad Carthago en toonde zich vaak heel bezorgd om zijn gemeente die in een heidense cultuurwereld leefde. Cyprianus heeft zijn gelovigen willen leren in gehoorzaamheid aan God te leven en de wereld ‘buiten de deur te houden’. Door zich te verenigen onder het gezag van de bisschop kon de kerk haar eenheid bewaren. Maar wie zijn geluk buiten de kerk zocht, was verloren. In dat opzicht bleef de uitspraak van Cyprianus heel lang bekend: ‘Buiten de kerk geen zaligheid.’
Een echt pastorale handreiking gaf Cyprianus met zijn geschrift over het Onze Vader. Dat gaf niet alleen kleur en kracht aan het christelijke gebedsleven toen, maar mag ook ons als gelovigen van de eenentwintigste eeuw bemoedigen en doen beseffen wat het betekent dat wij God kennen als onze Vader.

Harm Veldman (*1942) was eerst onderwijzer in Assen en later docent (kerk)geschiedenis in Groningen. Hij promoveerde in 2009 op de biografie en de theologie van Hendrik de Cock. Hij is de auteur van diverse boeken en artikelen op het gebied van de algemene, de vaderlandse en de regionale kerkgeschiedenis. Zo verscheen in 2014 een biografie over de Noord-Nederlandse hervormer Menso Alting (1541-1612).

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff