Cahiers

Heinrich Bullinger 1504 - 1575

Cahier 61

Auteur: Drs. H. Veldman
Jaar: 2004
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460585
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Gereformeerd pastor voor Europa

Waarom willen we aandacht geven aan Heinrich Bullinger? Zijn geboortejaar ligt precies vijf eeuwen achter ons en dus wordt er – zeker in Zwitserland – feest gevierd vanwege dit halve millennium. Maar waarom zou Nederland hierin moeten participeren? Hebben wij iets met Bullinger? Vreemde vragen eigenlijk. Het laat zien waar het bij ons op vast zit: Wij kennen hem niet, hij is voor velen onder ons de grote onbekende. Maar als men nu ontdekt dat Bullinger thuis hoort in de rij van kerkhervormers, dan wil men toch wel graag weten: wie is hij precies en wat mocht hij betekenen voor christenen toen en wellicht ook nog voor die van nu. 

Drs. H. Veldman neemt ons mee op een historische reis door het leven van Bullinger en laat iets zien van de strijd en keuzes die Bullinger moest maken. Hij heeft gestreden tegen ‘Rome’ en tegen de ‘radicalen’. Vandaag kunnen we van Bullinger leren dat zijn strijd niet tegen mensen was gericht, maar tegen hun leer. Een noodzakelijke, niet gezochte strijd. Voor Bullinger is het Woord van God, zoals de Bijbel dat laat horen, beslissend geweest. Bij hem kom je geen (hermeneutische) twijfels tegen over de betekenis van de woorden van God.

Wie de moeite neemt om het levensverhaal van Bullinger te lezen, zal inderdaad ontdekken dat hij aan de protestanten van nu heel wat te zeggen heeft. Men kan veel van hem leren. Voor de versterking van het geloof, ook voor hulp bij spannende kwesties nu, voor het vertrouwen dat het met de kerk van Christus zeker goed zal komen als ze haar Heer in alles blijft volgen. Bij Heinrich Bullinger kan men zien hoe dat gaat. Hij was standvastig, dienend, samenbindend.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff