Cahiers

Tot geloof komen

Cahier 63

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 2004
Aantal blz.: 128
ISBN nr: 9050460607
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Christelijke bijbelstudies

Wie heeft in deze tijd nog behoefte aan een uiteenzetting over de erfzonde, de verkiezing of het geheim van de wedergeboorte? Met deze basale onderwerpen uit de gereformeerde leer hoef je vandaag aan de dag niet meer aan te komen. Geen behoefte aan somberheid. Het gaat om groeien en wel steeds meer. 

Ds. Niemeijer heeft een aantal bijbelstudies gemaakt naar oude onderwerpen verwoord in de gereformeerde belijdenissen. Door deze bijbelstudies komt hij steeds weer tot de ontdekking dat het niet gaat om gereformeerde specialiteiten, maar om de leer van Christus.
In het nieuwe cahier heeft Ds. Niemeijer negen bijbelstudies gedaan over het thema tot geloof komen. Het zijn geen meditaties, ook geen exegetische studies en ook geen dogmatische uiteenzettingen. Nee, het zijn voluit bijbelstudies die afzonderlijk te lezen en te behandelen zijn, hoewel er een rode draad door de bijbelstudies loopt.

Dit cahier begint bij de situatie zoals die door de zondeval geworden is (1). Het vervolgt met de daardoor noodzakelijke wedergeboorte die zich voltrekt in het geloven in de Zoon (2,3). Maar dat geloven in de Zoon, mag dat ‘zomaar’? Waarop is dat gebaseerd (4,5)? Is er ook nog zoiets als ‘verkiezing en verwerping van eeuwigheid’ (6,7)? En welke zekerheid hebben wij nádat we tot geloof gekomen zijn (8,9)?
Voor bespreking in groepsverband is een aantal opmerkingen ter verdieping toegevoegd en vragen ter discussie.

Wanneer gezocht wordt naar onderwerpen voor bijbelstudieverenigingen is dit cahier zeer bruikbaar. Het helpt bij het vinden van bijbelse antwoorden op hedendaagse vragen in een tijd die zwanger is van charismatische vragen. Deze bijbelstudies kennen een inhoudelijk belang om richting te bepalen in discussies die nu gevoerd worden.
Licht vanuit de Schrift door de leer van Christus.

Zoeken

Cahier 125

Verschijnt binnenkort:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)


 

Cahier 123

Verschenen:
Cahier nr. 123, Hoe lezen we de Bijbel? Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord
Dr. Pieter Boonstra


 

Cahier 122

Verschenen:
Cahier nr. 122, Met de Heer begraven en weer opgestaan! Wat het betekent om je kind te laten dopen
Dick Dreschler


 

Cahier 121

Verschenen:
Cahier nr. 121
Barmhartig als de Vader
Gert Meijer


 

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks