Cahiers

Dat ik toch vroom mag blijven...

Cahier 64

Auteur: Jan Veenstra
Jaar: 2005
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460615
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Terugblik en bezinning op geloofskeuzen

Jan Veenstra, verbonden als onderwijzer aan de gereformeerde basisschool in Emmen, brengt in dit nieuwe cahier onder woorden wat de betekenis van vroomheid is voor het geloof en ons dagelijks leven. Veenstra verstaat de taal van jongeren en zet het daardoor heel concreet en herkenbaar neer.

De auteur laat zien dat vroomheid niet zweeft, zich niet verheft, niet wereldvreemd is. Vroomheid kent een persoonlijke relatie met God, zij is betrokken bij broeders en zusters, zij is begaan met het lijden in deze wereld. Vroomheid roept de eeuwen door de kerk terug naar trouw aan Gods Woord en heiliging van het leven. 

In de inleiding kondigt Veenstra de inhoud kernachtig aan: “Wat is vroomheid? Dit lijkt wel een Pilatus-vraag. “Wat is waarheid,” zei de stadhouder. En hij bedoelde: daarop geeft elke filosoof weer een ander antwoord. Is dat ook zo met vroomheid? Kan elke theoloog haar op een eigen manier invullen en het tegelijk bij het rechte eind hebben?

Wees gerust: we gaan het niet hebben over filosofen en theologen. Een enkele keer zetten we de deur even voor hen op een kier, maar we willen geen rookgordijn van geleerdheid. We kijken vooral naar gewone mensen in hun dagelijks leven: mensen van vroeger en mensen van nu, denkers en doeners, volwassenen en kinderen. Jazeker: ook naar het leven van kinderen.

Is vroomheid niet een hopeloos ouderwets begrip? Wat moet je daarmee in een tijd, waarin iedereen mag geloven op zijn eigen manier? Waarom zou een ander vromer zijn dan jij, als het vooral om eigen ideeën en gevoelens zou gaan? Het is de vraag of we elkaar nog wel verstaan, zelfs wanneer we dezelfde woorden gebruiken.

Er is ook een valkuil. De Farizeeër uit de bekende gelijkenis streelde zijn ego met de stelligheid: hoe vroom ben ik! Maar wij formuleren de vraag anders: hoe ben ik vroom. Of, beter gezegd: hoe blijf ik vroom.”

Aan ieder hoofdstuk heeft Jan Veenstra bijbelgedeelten toegevoegd die je kunt lezen bij de behandelde onderwerpen. Daarom is dit nieuwe cahier ook heel geschikt om te gebruiken voor bijbelstudie avonden.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff