Cahiers

Groeien in kennis

Cahier 65

Auteur: Dr. A.N. Hendriks
Jaar: 2005
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9050460623
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Thema's uit de geloofsleer

In het jaar dat dr. Hendriks 45 jaar dienaar van het Woord mag zijn, mag dit nieuwe cahier verschijnen. Ook in dit cahier laat ds. Hendriks zien dienstbaar te willen zijn aan het Woord. Groeien in geloof is een hedendaags item. Het is ook voluit een schriftuurlijk item. Groeien in geloof gaat hand in hand met groeien in kennis. 

Zo staat bijvoorbeeld in 2 Petrus 3 vers 18: Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. In Kolossenzen 1 vers 10 staat het zo: Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
In de tijd van de Reformatie kwam het Woord weer in het centrum te staan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het geloof omschreven werd als een 'kennen' en een 'vertrouwen' Zo doet de Heilige Geest ons ook 'weten' wat ons in genade door God geschonken is.

Het cahier behandelt thema's uit de geloofsleer. De Schrift gaat daarbij open. Aan de hand van de geschiedenis wordt getoond hoe onze voorouders om zijn gegaan met geloofsvraagstukken en hoe zij luisterend naar het Woord zijn gekomen tot geloofsonderwijs.Het gaat onder meer over gebedsverhoring, verzoekingen, hoe gelovigen het kunnen volhouden, over geloof en gevoel en het verschijnen voor Gods rechterstoel. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met vragen van de hand van mevrouw Zwikstra-de Weger,voor behandeling in verenigings- of bijbelclubverband.

Het lezen van dit cahier is een bemoediging voor het gereformeerde geloof! Het cahier sluit af om vast te geloven tegen elke aanvechting van het geloof in: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Zeker weten!

Zoeken

Cahier 125

Verschijnt binnenkort:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)


 

Cahier 123

Verschenen:
Cahier nr. 123, Hoe lezen we de Bijbel? Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord
Dr. Pieter Boonstra


 

Cahier 122

Verschenen:
Cahier nr. 122, Met de Heer begraven en weer opgestaan! Wat het betekent om je kind te laten dopen
Dick Dreschler


 

Cahier 121

Verschenen:
Cahier nr. 121
Barmhartig als de Vader
Gert Meijer


 

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks