Cahiers

Groeien in kennis

Cahier 65

Auteur: Dr. A.N. Hendriks
Jaar: 2005
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9050460623
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Thema's uit de geloofsleer

In het jaar dat dr. Hendriks 45 jaar dienaar van het Woord mag zijn, mag dit nieuwe cahier verschijnen. Ook in dit cahier laat ds. Hendriks zien dienstbaar te willen zijn aan het Woord. Groeien in geloof is een hedendaags item. Het is ook voluit een schriftuurlijk item. Groeien in geloof gaat hand in hand met groeien in kennis. 

Zo staat bijvoorbeeld in 2 Petrus 3 vers 18: Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. In Kolossenzen 1 vers 10 staat het zo: Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
In de tijd van de Reformatie kwam het Woord weer in het centrum te staan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het geloof omschreven werd als een 'kennen' en een 'vertrouwen' Zo doet de Heilige Geest ons ook 'weten' wat ons in genade door God geschonken is.

Het cahier behandelt thema's uit de geloofsleer. De Schrift gaat daarbij open. Aan de hand van de geschiedenis wordt getoond hoe onze voorouders om zijn gegaan met geloofsvraagstukken en hoe zij luisterend naar het Woord zijn gekomen tot geloofsonderwijs.Het gaat onder meer over gebedsverhoring, verzoekingen, hoe gelovigen het kunnen volhouden, over geloof en gevoel en het verschijnen voor Gods rechterstoel. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met vragen van de hand van mevrouw Zwikstra-de Weger,voor behandeling in verenigings- of bijbelclubverband.

Het lezen van dit cahier is een bemoediging voor het gereformeerde geloof! Het cahier sluit af om vast te geloven tegen elke aanvechting van het geloof in: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Zeker weten!

Zoeken

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff


 

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.

 

De Bijbel of een biertje

De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER