Cahiers

Preken vandaag

Cahier 66

Auteur: M. Heemskerk
Jaar: 2005
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460631
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Moet er vandaag anders gepreekt dan bijvoorbeeld vijftig jaar geleden? Moet er zelfs nog wel gepreekt worden? Is preken geen achterhaalde manier om de mens van de eenentwintigste eeuw te bereiken?
Natuurlijk, de inhoud van de boodschap is door de eeuwen heen dezelfde. Maar zijn de mensen voor wie de boodschap bestemd is, niet zó veranderd, dat je ze vandaag de dag met een preek maar moeilijk meer bereikt? 

Ds. Heemskerk neemt ons mee door de Bijbel en onze belijdenis. We zien hoe al eeuwenlang in verschillende omstandigheden steeds weer hetzelfde beleden is.
De Bijbel wijst ons zelf de weg: 'Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust' (NBV).
Het verkondigen van het Woord is zo kenmerkend voor de gemeente, dat je zonder die verkondiging niet van kerk kunt spreken. Wie de Bijbel leest, wie over eeuwen belijden heenkijkt, wie vandaag wereldwijd rondkijkt, zal dit bevestigen. Woordverkondiging is kenmerkend voor de kerk.
Maar daar is de vijand ook van op de hoogte. Het kan dus ook makkelijk mis gaan op de preekstoel. De Bijbel is dan ook wegwijzer in dit vraagstuk.

De Schrift krijgt in dit cahier het laatste woord. Ook als het gaat om de vraag of preken nog zin heeft in de 21e eeuw. En zo ja, hoe de preek er dan uit moet zien, wil ze het effect hebben die de Schrift eraan toekent. Dit boekje sluit aan bij het eerder verschenen cahier van dr. A.N. Hendriks, dat vanuit een andere invalshoek ook de prediking als thema heeft.

Zoeken

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.


 

Cahier 112

Verschenen:
Cahier nr. 112,
Wees nog wijzer
Drs. Hans de Wolf


 

Cahier 111

Verschenen:
cahier 111 Wie is God
ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt


 

De Bijbel of een biertje

Verschenen:
De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER