Cahiers

Liever vijf woorden met mijn verstand

Cahier 70

Auteur: Ds. W. Wierenga
Jaar: 2006
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460674

 

* UITVERKOCHT *

 

Een pastorale handreiking over gaven van de Geest

Veel gereformeerde broeders en zusters worden in verwarring gebracht door allerlei charismatische invloeden die als een vloedgolf de kerken overspoelen. Jonge mensen missen goede voorlichting en niet alle predikanten stellen zich afwijzend op. Vooral met het oog op hen allen is dit boekje geschreven.

Aan de orde komen vragen als:
Hoe spreekt de Schrift over gaven als tongentaal, genezing, demonenuitdrijving en profetie?
Komen die opvallende Geestesgaven nog voor in onze tijd?
Wat is de betekenis van de streeptheologie?
Kun je wel spreken van de charismatische beweging?
Waarom stappen gereformeerden over naar baptistische of evangelische gemeenten?
Wat is NewWine voor een beweging? Hoe denken zij onderwijs te geven in de kerken?

Van charismatici valt ook wel te leren. Dit boek is zeker geen veroordeling van alles wat de charismatische beweging leert en doet. Maar de vinger wordt wel gelegd bij zaken als gebedsministry, zoals die wordt gepraktiseerd door NewWine-Nederland. De gebeurtenissen in de fictieve gemeente Hoopvol worden als voorbeeld genomen en zijn heel herkenbaar.

Een drietal bijlagen vormt een belangrijk onderdeel van het boek. Ze gaan o.a. over de persoon van de heilige Geest en over de vraag of evangelischen de Bijbel anders lezen dan gereformeerden.

Ds. W. Wierenga is emeritus predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) van Helpman en woont te Midlaren.

Zoeken

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.


 

Cahier 112

Verschenen:
Cahier nr. 112,
Wees nog wijzer
Drs. Hans de Wolf


 

Cahier 111

Verschenen:
cahier 111 Wie is God
ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt


 

De Bijbel of een biertje

Verschenen:
De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER