Cahiers

‘Aan de belofte genoeg?!’

Cahier 72

Auteur: Dr. H.J.C.C.J. Wilschut
Jaar: 2007
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460690

 

* UITVERKOCHT *

 

Gereformeerd tegenover evangelisch/charismatisch

Gereformeerden en evangelischen/charismatici ontmoeten elkaar. Verschillen zijn er genoeg. Maar hoe breng je die onder één noemer?

De titel van dit boekje doet een poging om die noemer te formuleren. In geding is de belofte van het evangelie.

In dit cahier wordt op verschillende manieren uitgewerkt hoe je aan die belofte werkelijk genoeg hebt. Genoeg voor het geloofshouvast in God. Je zoekt de zekerheid niet in jezelf, maar in Gods beloftewoord. Daar hoeven geen nieuwe openbaringen meer bij. Ook niet om tot zekerheid te komen over je persoonlijke verkiezing. Geloofszekerheid hoef je niet te ontlenen aan je gevoel, al heeft geloven alles te maken met gevoel. Je grijpt evenmin op de tijd van de vervulling vooruit. Bijvoorbeeld door vandaag al te willen gloriëren als christen met allerlei gaven van de Geest. Je doet het met de belofte. Die gaat beslissend voorop. Je hebt er genoeg aan. En je neemt er ook genoegen mee.

Aan de belofte genoeg?! Het vraagteken geeft de kwestie in geding aan. Het uitroepteken wil het antwoord onderstrepen waarom het in dit cahier ten diepste begonnen is.

De inhoud van dit cahier diende oorspronkelijk als stof voor een cursus voor belijdende leden. Toegevoegde gespreksvragen maken het voor groepsbespreking bruikbaar.

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut (1952) is predikant van de Gereformeerde Kerk te Smilde

Zoeken

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff


 

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.